Welcome back!
Tog er godt meget bedre for miljøet og du kører ikke i grøften når du sender en email
RSS Feeds
12mar

DSB indfører SMS varsling af driftsforstyrrelser

Det er en fin service som vi har fået fra Arriva i flere år. Mogens Jønck, Kommerciel direktør i DSB, fortæller om resultaterne af DSBs kampagne Sproskifte2010 og om det nye trafikforlig som skal fordoble tog-passagertrafikken i løbet af de næste 20 år. Det betyder en årlig stigning på 3.5%. Mogens fortæller om strategien og om en række nye og kommende tiltag som skal hjælpe til at opnå dette. DSB arbejder på at forbedre hele kundens rejsekæde, og forbedret trafikinformation er et af punkterne herunder.
Jeg skyndte mig at minde dem om at de skal give kunderne mulighed for at fravælge det i en periode når de tager til udlandet. Det er surt at få en masse SMSer man selv skal betale for om togaflysninger i Danmark når man står på et bjerg i Østrig.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: DSB, Trafik Tags:
12dec

Nedtælling til køreplan (8-1)

Den sidste uge blev lidt hektisk så jeg fik ikke skrevet hver dag frem til køreplanskiftet som jeg havde planlagt.
Men pyt så – en blog skal ikke være en arbejdsgiver, snarere en sikkerhedsventil.
En af dagene sad jeg i toget mod Silkeborg og hørte en rejsende forklare hvordan deres nye køreplan også halverede togdækningen. Det var så fordi den nye køreplan kører to tog i timen ligesom den gamle, men i den nye plan stopper hvert andet tog kun i Skanderborg, Ry, Silkeborg, Ikast og Herning. Så de der skal bruge de små stationer får lige skåret togdækningen ned til det halve. Vil du bo i Alken, Laven, Svejbæk, Engesvang, Bording eller Hammerum må du altså regne med højst timedrift.
(Det er lidt ligesom ALLE station nordvest for Viborg på Aarhus-Struer strækningen.)

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Rejsetid Tags:
3dec

Nedtælling til køreplan (10)

I dag var jeg tilfældigvis med i Arrivas tog mod Herning da en af Arrivas servicemedarbejdere delte de nye trykte køreplaner ud. En rejsende spurgte indigneret til den nedskæring de rejsende på de små stationer får i betjening. Hvor der før var to tog i timen er det nu skåret ned til et fordi toget kører igennem for at korte køretiden af så man kan kalde det Regional Ekspres (REX). Han blev henvist til Trafikministeriet – Arriva kører bare de tog de skal ifølge kontrakten. (Hvor har vi hørt det før?)

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Trafik Tags:
2dec

Nedtælling til køreplan (11)

Hvorfor har DSB rykket deres tog og der med fået Arriva til at rykke alle eftermiddagstog 23 minutter (som beskrevet i Tidligere indlæg)?
Ptjooe grunden er egentlig god nok – det de har gjort er at forlænge et lyntog til Struer i stedet for et af de almindelige IC tog. Derved kan rejsende få en hurtigere tur fra København til Struer og blive siddende på samme plads hele vejen.
Jeg er ved at forsøge at finde ud af om DSB kendte konsekvenserne af denne beslutning. (og om de muligvis kan kompensere de 1.350.000 kr)

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: DSB, Trafik Tags:
1dec

Nedtælling til ny køreplan (12)

Den nye køreplan har også nogle få fordele sammenlignet med den gamle. Fx har afgangen 6:36 (før 6:37) fra Struer skåret rejsetiden til Århus ned med 12 minutter så turen fremover køres på to timer ligeud. Desværre gælder det ikke alle tog. 8:03 fra Struer har fået lagt 5 minutter til rejsetiden så den er i Århus 10:14 i stedet for 10:09. Før 6:36 har den nuværende køreplan 4 morgentog fra Struer som kører turen på 2 timer og 3 minutter. Den nye har eet! som tager 2 timer og 6 min.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Rejsetid Tags:
30nov

Nedtælling til ny køreplan (13)

1.350.000 kr pr år koster Arrivas nye køreplan for dem skal videre med bus fra Skive.
Eftermiddagstogene er rykket 23 minutter frem og det giver ligeså mange minutter ekstra ventetid for dem der skal videre med bus. Se kalkulationen i gårsdagens indlæg.
HVORFOR spørger man så. Kent Nielsen fra Arriva, som har været med til at lave den nye køreplan, svarer at det er fordi DSB har flyttet et tog. I den nuværende køreplan (13 dage endnu) kører DSB toget IC 725 afgang Århus 11:24 – ankomst Skive 12:58. I den nye køreplan køre DSB IC 723 med afgang Århus kl 10:58 – ankomst Skive 12:35.
Hvis Arriva vil have dette “gratis” tog regnet med i deres køreplansdækning (der skal være mindst et tog i timen) bliver de nødt til at rykke alle deres tog så de får samme minuttal.
Så derfor.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 1 comment Category: DSB, Rejsetid Tags:
29nov

Nedtælling til ny køreplan (14)

Så er der to uger til den nye køreplan træder i kraft. Den kommer til at koste os 1.350.000 kr om året.
I dag vil jeg lige gøre opmærksom på en underlig ændring i eftermiddagstogene til Skive fra Århus/Viborg.
I den nuværende (kun 14 dage endnu) køreplan ankommer togene 13:58 14:58 15:58 16:58.
Om 14 dage ser det således ud: 13:35 14:40 15:35 16:35 17:35.
Er det så godt eller skidt? Det er skidt hvis man hører til de 40% der skal videre fra Skive station med bus. Busserne kører nemlig efter deres egen køreplan som passer rigtig godt til den nuværende togkøreplan. De fleste linier afgår om eftermiddagen en gang i timen fra Skive på faste minuttal.
Her har jeg gjort op linie for linie hvornår man kan komme med bussen ved ankomst 13:35. Linie 13 kl 14:20. Linie 40 kl 14:05. Linie 41 kl 14:10. Linie 420 kl 14:10. Linie 443 kl 14:10. Linie 444 kl 14:10. Linie 45 kl 14:32. Linie kl 14:05. Linie 50 kl 14:05. Linie 51 kl 13:50. Linie 72 kl 14:05. Linie 411 kl 13:47.
Alle andre end linie 51 og 411 får altså en ekstra ventetid på 23 minutter. (og 51 og 411 får den samme ekstra ventetid efter kl 15 med deres afgange 15:00, 16:05 og 15:!5, 16:10).
Arriva medarbejdere i Skive kender ikke statistikken for hvor mange der skal videre med bus. Jeg talte op for en enkelt ankomst i dag hvor 25 gik til en bus og 40 gik til en bil eller til fods videre væk fra banegården.
Derfra har jeg beregnet de førnævnte 40%. Hvis jeg skal gætte videre bliver det måske 130 passagerer hver eftermiddag der kommer til at vente 23 minutter ekstra. 50 timer spildt – hvis gennemsnitstimelønnen for togrejsende er 125 kr bliver det altså 6250 kr. !! PR DAG !!
Gang det med 216 arbejdsdage får vi en total årlig udgift på EN MILLION og 350 TUSINDE KRONER 1.350.000,- Det er da heldigt folk ikke skal have løn for at vente på bussen.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Rejsetid Tags:
8sep

Køreplan 2011 (5)

I Arrivas andet udkast til køreplan 2011 er der ikke gjort noget ved de drastiske forringelser i antallet af morgentog fra Struer mod Viborg/Århus. Arriva vælger altså at forringe sin service overfor de morgenduelige rejsende. De siger at køreplan 2011 kører det de skal iflg Trafikstyrelsens krav.  Men kravene for denne strækning er de samme som idag siger trafikstyrelsen. Det er altså Arrivas valg om de vil køre tog kun for billetindtægten. Det vil de gerne i år ( og sidste år, og forrige) men nu vil de ikke mere.

Hvorfor?

Har de ikke tog nok?

Har de ikke lokoførere nok?

Eller vil de bare have en større profit til Deutsche Bahn?

Yder Arriva dårlig service næste år?   Kom med dine kommentarer!

Forringelserne er vist for Skive fordi det er der jeg rejser fra.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Trafik Tags:
12aug

Passagertal

Nedenfor fremgår Arrivas oplysninger om det gennemsnitlige maksimale antal passagerer i 2009 i otte morgentog, der afgår mellem kl. 4.40 og 8.59 i retning mod Århus.

Tognummer           Togafgang   Struer               Struer-Skive           Skive-Viborg
5402                                   4.40                         1                                 7
5406                                   5.10                         5                                 12
5410                                   5.40                         4                                 23
5412                                   6.10                         6                                 20
5414                                   6.37                        14                                61
5418                                   7.00                       19                                 39
5424                                   8.03                       12                                 27
5426                                    8.59                      14                                  28

Tror Arriva at passagererne fra de fire tog de nedlægger vil tage med det næste eller foregående tog?

Tror du?

Yder Arriva dårlig service?

Share on Facebook
af Bror Arnfast 1 comment Category: Trafik Tags:
29jun

Køreplan 2011 (4)

Så er der svar fra Trafikstyrelsen.

Konklusionen kort: Det er Arriva der har valgt at køre færre tog Struer-Viborg i den kommende køreplan.

Hvor er jeg glad for at jeg bor i et land hvor en borger kan ringe til et ministerium og få svar på hvordan tingene hænger sammen. Carsten Falk Hansen, som jeg aldrig fik snakket med, men som er den der har skrevet Arrivas kontrakt under på vores (statens) vegne har skrevet til mig. Ud fra en opstilling af antal tog rekvireret af trafikstyrelsen og antal tog i Arrivas køreplan for 2010 og 2011 konkluderer Trafikstyrelsen:

1) At Arriva i Køreplan 2010 kører flere tog end Arriva er kontraktligt forpligtet til.

2) At Arriva samlet set planlæggerat køre færre tog i Køreplan 2011 end i Køreplan 2010 – hovedsageligt på strækningen Struer-Skive samt Skive-Viborg

3) At Trafikstyrelsen i den nye kontrakt (2011) har købt lige så mange eller flere togafgange end i den nuværende kontrakt

Så blev jeg så meget klogere – det er altså ikke Trafikstyrelsen der har sat kravene ned. Det var jo ellers den opfattelse jeg fik på pendlermødet da jeg spurgte hvorfor der var færre tog i den nye køreplan.

Jens Thousgårds (Arriva) svar til mig på pendlermødet var en politiker værdigt. Fuldstændigt sandt uden at være rigtigt. Da jeg nu igen spurgte ham hvorfor Arriva fjerner togene svarer han at planen jo ikke er endelig og at der er møde mellem Arriva og Trafikstyrelsen den 1. juli men at holdningen i Arrivas direktion er at “Hvis Trafikstyrelsen ikke vil betale for afgangene så kører vi dem ikke”

Jeg har nu forsøgt at gøre vore lokalaviser interesserede i sagen. Nu lakker det mod ferie men lad os holde gryden i kog.

Share on Facebook
af Bror Arnfast 0 comments Category: Trafik Tags: